NADİR MUTLUAY’I DUYMAYANINIZ VAR MI?

Geçtiğimiz gün Mut Müftüsü Nadir Mutluay’ın ölüm yıldönümü idi.
Kimdir Nadir Mutluay?Çoğunuzun belki de ismini ilk defa duyduğu birisi.
Ama İskilipli Atıf Hoca’yı hemen hemen duymayanımız yoktur. Son yılların siyasi tartışmalarının önemli figüranı. Cumhuriyet düşmanlarının bir vatan haininden alim, kahraman, mazlum yaratmaya çalıştığı birisi.. İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi ve Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan uçakları tarafından atılan Milli Mücadele karşıtı fetvaları hazırlayan Teali-i İslam Cemiyeti’nin Başkanı.

Nadir Mutluay İstiklâl Savaşı’nda Anadolu’da çıkan iç isyanları bastırmada ve işgale direnen Türk güçlerine silah temin etmede önemli hizmetleri geçmiş bir müftü.

Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu’da halk binbir zorluklar içerisinde var olma mücadelesi verirken Ali Kemal’ler, İskilipli Atıf Hoca’lar İngiliz goygoyculuğu yapmaktaydı!

Ya Nadir Mutluay Hoca?
Nadir Mutluay Hoca, Mut Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulmasında önder olmuş bir kişidir. Kuvayi Milliye’yi silahlandırmak için, merkezi Konya’da bulunan 12. Kolordunun tahsis ettiği silâh ve cephaneyi o günlerin ve mevsimin bütün zorluklarına karşın 1919 yılı kasım ayı sonlarında bizzat gidip Karaman’dan getirerek Mut Kuvayi Milliye milislerine dağıttı.(1)
Silahlar yetersiz gelince Mondros Mütarekesi gereği Mut jandarma deposunda toplanan silahları kaymakamdan ister.

Kaymakam kendisine:
“Biz Almanlar ve Avusturyalılarla beraberken yenildik. Anadolu yalnız başına bu koca devletlerle nasıl başa çıkacak” der.

Nadir Hoca, bu vatanın hangi google scholar essay inançla kurtarıldığını özetleyen sözleriyle Kaymakam’ı ikna eder:
“Beyefendi, meselenin dıştan görünüşü aynen buyurduğunuz gibidir. Ancak, vatanını kurtarmak uğruna kellesini koltuğuna alan bir milletle hiçbir kuvvet başa çıkamaz”

Bu üstün gayretleri neticesinde TBMM Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ten tebrik mesajı alır:

MUT MÜFTÜSÜ NADİR EFENDİYE
Vatanımızın kurtarılması ve milli bağımsızlığımızın korunmasını hedef alan mukaddes davamızı çürütmek maksadıyla düşmanlarımızın teşvikleri sonucu meydana gelen isyan olaylarını bastırmak ve bu suretle milletimizin birliğini temin uğrunda gösterdiğiniz vatan sevgisiyle dolu hizmetleri büyük bir memnuniyetle haber aldım. Harcadığınız fedakârane çalışmalara teşekkür, elde ettiğiniz muvaffakıyetten dolayı zat-ı âlinizi tebrik ederim.
22 Ekim 1920, Büyük Millet Meclisi Reisi, Mustafa Kemal

Kurtuluş Savaşı kazanılıp, Cumhuriyet kurulduktan sonra, verilen mücadelenin değerini bilen ve devrimlerin amacını anlayan aydın bir hoca olarak Cumhuriyet Devrimlerine destek olmaya devam etmiştir. Müftlüğünü yaptığı Mut İlçesi’nde şapka devrimine karşı çıkan yörenin zengin, sözü geçen, herkesin çekindiği şapka devrimine rağmen hala fesle halk arasında dolaşan Mirza Bey’i kimse ikna edemez. Kaymakam Nadir Hoca’yı çağırır, durumu izah eder.
Nadir Hoca ‘Merak buyurmayın beyefendi, Cuma namazından sonra giyer’ der. Nadir Bey o gün camide şapka devrimi üzerine bir konuşma yapar. O’nu dinleyen Mirza Bey namazdan çıkınca derhal gider, bir şapka alıp giyer.(1)

İşte Cumhuriyeti ve kurucularını din düşmanı göstermek isteyenlerin yalanlarını, iftiralarını varlığıyla çürüten, hem savaşarak, mücadele ederek hem de devrimlere inançla sahip çıkan hiçbir zaman unutmamamız, unutturulmaması gereken kahraman, aydın, vatanını milletini seven gerçek bir hoca.

Nadir Mutluay Hoca’yı ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz..Mersin Mut’a yolunuz düştüğünde Hoca’nın torunlarını ve heykelini ziyaret etmeyi unutmayınız.

Kaynak (1): Doğan Atlay yazısı

Oğuz Kemal Özkan

Kategori: Siyasi Yazılar

Bu Yazıya Yorum Yapın